Corona richtlijnen

Om een veilige omgeving te creëren voor onze bezoekers, artiesten en vrijwilligers hebben wij een aantal regels opgesteld. Op deze manier kunnen wij voldoen aan de richtlijnen van het RIVM:

 

 • Heb je een kaartje voor één van onze concerten gereserveerd? Dan bevestig je bij reservering dat je kennis hebt genomen van onze maatregelen op deze pagina.
 • Het aantal zitplaatsen is door de RIVM maatregelen minder dan voorheen. Daardoor kan het voorkomen dat een voorstelling sneller uitverkocht is. Er zijn geen staanplaatsen.
 • Reserveren is niet noodzakelijk, maar als je zonder reservering binnenkomt en de zaal heeft het maximum aantal bezoekers bereikt, dan kunnen wij je helaas niet binnen laten.
 • Bij het plaatsnemen in de zaal kan het zijn dat je door onze vrijwilligers een plaats toegewezen krijgt. Wil je de aanwijzingen van onze vrijwilligers opvolgen?
 • Neem de hygiënemaatregelen in acht. Desinfecteer je handen bij het betreden en verlaten van de zaal en na je toiletbezoek.
 • De ingang van ons muziekcafé is geen uitgang meer. Volg de pijlen op de grond naar de uitgang aan de zijkant van het pand. Ook in de zaal is een looproute aangebracht.
 • Je kunt je jas mee de zaal innemen en over je stoel hangen.
 • Om wachtenden bij het toilet te voorkomen maken we gebruik van ‘bezet’ bordjes.
 • Bij binnenkomst word je verzocht om je naam, telefoonnummer en e-mailadres te noteren in verband met contactonderzoek bij een geconstateerde coronabesmetting. Deze gegevens worden 14 dagen bewaard en daarna vernietigd.
 • Je kunt alleen in de pauzes drankjes en hapjes aan de bar verkrijgen, om verplaatsingen tijdens podiumactiviteiten te voorkomen.
 • Onze vrijwilligers mogen geen glazen ophalen in verband met de 1,5 meter regel. Wil je je kopjes en glazen na gebruik op de servieswagen aan de zijkant bij de bar zetten?
 • Je mag niet meezingen, op je vingers fluiten, schreeuwen of dansen.
 • Volg altijd de instructies van onze vrijwilligers en toezichthouders op. Zij zien toe op naleving van de protocollen en richtlijnen.
 • Blijf thuis bij milde gezondheidsklachten, of als huisgenoten koorts hebben. Neem contact met ons op om te bespreken of je ticket omgeboekt kan worden, of dat je je geld terug krijgt.
 • Een gekocht kaartje is dus geen garantie op toegang. Als op de dag zelf blijkt dat je symptomen van COVID-19 hebt of hebt gehad, dan wordt je de toegang geweigerd.
 • In geval van wijzigingen en/of aanvullingen van protocollen en richtlijnen, worden bezoekers daarover geïnformeerd.
 • De Lantaern behoudt zich het recht voor om bezoekers met verkoudheidsklachten, koorts en/of zij die de veiligheids- en voorzorgsmaatregelen niet naleven, uit de locatie te zetten en van een volgend bezoek uit te sluiten.

 

Voor de volledigheid nog de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM:

 

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Schud geen handen en vermijd fysiek contact met anderen.
 • Was regelmatig je handen minimaal 20 seconden met water en zeep en droog je handen met papieren droogdoekjes.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten en gooi deze daarna direct weg in een afsluitbare vuilbak. Was en desinfecteer daarna je handen.

 

Maatregelen bij gezondheidsklachten:

 

 • Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius)? Blijf thuis!
 • Heb je verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid? Blijf thuis, en dat is ook van toepassing op huisgenoten.

 

Als de maatregelen door het RIVM worden aangepast zullen wij deze maatregelen uiteraard opvolgen.